Jag är pedagog. Inne i själen. Kalla det för coachning, rådgivning, stöd, lektion eller vad du vill. Den absolut övergripande målsättningen är att DU går framåt i den färdighet du vill träna. Jag stöttar och driver på allt efter hur mycket du är redo att ta emot. Du kan känna dig helt trygg med att jag aldrig överskrider gränsen för din integritet.

Individuell rådgivning i personlig framtoning (top management)

  • Din personliga framtonings påverkan på omgivningen
  • Budskapsformulering generellt och till specifika tillfällen som årsstämmor, paneldebatter, media, konfrencieruppdrag, interna och externa föredrag med mera.
  • Scenframträdande med eller utan PowerPoint
  • Retorik, talskrivning
  • Disciplin, fokus och koncentration i förberedelse och framträdande

5 tillfällen (eller annat enligt ök) om vardera 2 timmar.

Every second is a chance to make a good impression!

Marie-Louise Zeisig

Sårbarheten är styrkans baksida. Självtvivlet är kreativitetens baksida.

Marie-Louise Zeisig

När åhörarna blir viktigare än jag själv – då har jag hittat rätt fokus.

Marie-Louise Zeisig

Kunskapsöverföring möjliggörs först när din inställning till åhörarna är att de är smarta, begåvade, nyfikna och vetgiriga.

Marie-Louise Zeisig