Dessa utbildningar är helt anpassade efter uppdragsgivarens behov och förutsättningar. Upplägg och pedagogik sker i samråd och dialog. Nedan ser du ett exempel på ett mycket framgångsrikt upplägg.

Företagsintern utbildning (max 7 deltagare per omgång)

3-dagar (1+1+1: cirka två veckors mellanrum mellan kursdagarna) retorik och kommunikation.
Exempel ur innehållet:

  • Att leda från skepticism till övertygelse
  • Att skapa och behålla förtroende
  • Budskapsformulering
  • Argumentationsträning
  • Övertygande presentationer
  • Att skapa dialog och medverkan
  • Att göra PowerPoint till en fördel
  • Storytelling
  • Ditt personliga framträdande (bemötande, språk, röst och kroppsspråk)

Every second is a chance to make a good impression!

Marie-Louise Zeisig

Sårbarheten är styrkans baksida. Självtvivlet är kreativitetens baksida.

Marie-Louise Zeisig

När åhörarna blir viktigare än jag själv – då har jag hittat rätt fokus.

Marie-Louise Zeisig

Kunskapsöverföring möjliggörs först när din inställning till åhörarna är att de är smarta, begåvade, nyfikna och vetgiriga.

Marie-Louise Zeisig