Retorik och kommunikation är ett stort ämne. Här ser du exempel på vad jag erbjuder för kunskap och träning.

 • Spännande historik och grundläggande bakgrund. Retorikens byggstenar.
 • Övertygandets psykologi. Från skepticism till övertygelse. Att hantera motstånd.
 • Att skapa förtroende – en ömtålig process.
 • Min personliga framtoning.
 • Budskapsformulering. Struktur och fokus. Checklista.
 • Att analysera och förstå mina åhörare. Checklista.
 • Dialog och medverkan.
 • Strategisk planering och användbara mallar för olika typer av tal/framföranden. Till exempel: övertygande presentationer, tack- och hyllningstal, att anklaga och försvara.
 • Att engagera och entusiasmera sina åhörare.
 • Inledningar och avslutningar. Att fånga åhörarnas intresse.
 • Dramaturgi. Dramatiken i retoriken.
 • Det får aldrig vara tråkigt. Överraskningstips.
 • Argumentationsteknik. Att hitta de bästa argumenten och ge dem en tydlig struktur.
 • ”Storytelling.” Att skapa en berättelse. Att levandegöra.
 • Språket som verktyg. Metaforer, liknelser, allegorier, citat, ordspråk, exempel.
 • Att tala utan PowerPoint.
 • Kroppsspråk – en ren nödvändighet.
 • Utan röst och andning – vad gör du då?
 • Rampfeber, hot eller nödvändighet?
 • Manus, dokumentation och tekniska hjälpmedel.

Every second is a chance to make a good impression!

Marie-Louise Zeisig

Sårbarheten är styrkans baksida. Självtvivlet är kreativitetens baksida.

Marie-Louise Zeisig

När åhörarna blir viktigare än jag själv – då har jag hittat rätt fokus.

Marie-Louise Zeisig

Kunskapsöverföring möjliggörs först när din inställning till åhörarna är att de är smarta, begåvade, nyfikna och vetgiriga.

Marie-Louise Zeisig