Sedan 19 år tillbaka är jag engagerad i Zonta International – en global organisation som stöttar kvinnor i världen. Jag upphör aldrig att beröras av allt engagemang, kunskap, glöd och vilja att hjälpa andra kvinnor som finns hos oss Zontor. Gå in på zonta.org om du vill veta mera.