Människan är skapad för kommunikation ansikte mot ansikte.

By 23 januari, 2012Bloggen

Verkligheten är bäst! Ingen teknik kan ersätta den kommunikation som sker i det verkliga livet.

Leave a Reply