Kliv fram, ta plats och tala-tips #1

  1.  Sårbarheten är styrkans baksida. Självtvivlet är kreativitetens baksida.
Att kliva fram och tala är en kreativ handling. Det finns alltid ett osäkerhetsmoment i mötet med åhörare och publik – något som man inte kan öva på eftersom processen sker i nuet. Det är självklart att man vill känna sig stark och säker när man kliver fram och tar plats. Men hand i hand med styrka och säkerhet går sårbarhet och självtvivel. Låt styrkan ta sårbarheten i handen. Låt kreativiteten vara större än självtvivlet. De finns där tillsammans som två sidor av samma mynt. Låt inte baksidan bli din framsida. Ta ett djupt andetag, öva dina inledande meningar, skapa kontakt med åhörarna – de vill bli sedda och bekräftade av just dig!

Leave a Reply