Jättefin recension från Bibliotekstjänst

Ur recensionen: ”Hon skriver välformulerat och livfullt med utgångspunkt i sina erfarenheter inom dessa fält och med stöd i såväl retorisk tradition som annan relevant forskning. Texten upplevs klart disponerad och lättillgänglig. Exempel och sammanfattningar förtydligar och lyfter fram relevanta aspekter. Tilltalet är personligt och tankarna är välformulerade.” Hanna Troëng /BTJ

Leave a Reply